Strona główna

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY "CARE"
ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

ul. Dubois 17
95-100 Zgierz
telefon (42) 714-10-30
fax (42) 716-39-73   

biuro@care.low.pl

Sekretariat czynny: pn - pt od godz. 800 - 1500
Kasa czynna: pn - pt
od godz. 800 - 1400Prezes Zarządu inż. Andrzej Łuczyński: care@low.pl
Dyrektor lek. med. Jerzy Andrzejczak: ja@pienista.net

SEKRETARIAT:
Urszula Bielecka
Monika TomaszewskaKierownik ds. administracyjno - kadrowych mgr Ewa Łuczyńska: orko25@interia.pl
Koordynator Pracy mgr Katarzyna Jastrzębska: (42) 714-10-34
Koordynator Działu Administracji mgr Dorota Olczak

Rehabilitacja ogólnoustrojowa:
Ordynator Oddziału lek. med. Grażyna Ziółkowska: tel. (42) 714-10-36
Koordynator Działu Rehabilitacji mgr Bartłomiej Bartczak: tel. (42) 714-10-39

Pracownik socjalny Bożena Opólska: tel. (42) 714-10-33

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
  • Profesjonalnej opieki pielęgniarskiej
  • Kontynuacji i leczenia farmakologicznego i dietetycznego
  • Rehabilitacji, laseroterapii
  • Zajęć terapeutycznych